Site

Bộ đề ôn luyện lớp 3

- Hệ thống toàn bộ kiến thức trọng tâm bám sát định hướng nội dung ôn tập của học kỳ.- Hệ thống toàn bộ dạng bài theo định hướng phát triển năng lực của học sinh Tiểu học qua quá trình phân tích kĩ càng chương trình học của Bộ Giáo dục.- Tổng hợp các từ vựng và ngữ pháp thường gặp.- Hướng dẫn học sinh cách làm bài và hình thành các kỹ năng cơ bản trong giao tiếp và đọc viết tiếng Anh.

Giảng viên: Nguyễn Văn Quế

Nội dung khoá học

2 chương39 bài học

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Test 5

Test 6

Test 7

Test 8

Test 9

Test 10

Test 11

Test 12

Test 13

Test 14

Test 15

Test 16

Test 17

Test 18
Test 19

Test 20

Test 21

Test 22

Test 23

Test 24

Test 25

Test 26

Test 27

Test 28

Test 29

Test 30

Test 31

Test 32

Test 33

Test 34

Test 35

Test 36

Test 37

Test 38

Test 39

0 VNĐ

Khoá học bao gồm:

  • Semester 1
  • Semester 2

Mô tả khoá học

- Nắm vững kiến thức ngữ pháp và từ vựng của môn Tiếng Anh lớp 3.

- Hình thành kỹ năng đọc - viết Tiếng Anh và phát triển thêm kỹ năng phân tích đề, làm bài.
- Giúp học sinh thành thạo kỹ năng làm bài tập và nâng cao điểm số.