Site

Bộ đề ôn luyện thi tiếng Anh vào 10

Bộ đề ôn luyện Tiếng Anh thi vào 10 bao gồm các đề tự luyện được đội ngũ giáo viên của chúng tôi xây dựng công phu, tỉ mỉ với thời gian làm bài tiêu chuẩn. Nội dung các đề bám sát nội dung và cấu trúc đề thi hằng năm của các tỉnh thành, gồm đầy đủ các câu hỏi trắc nghiệm thường gặp.

Giảng viên: Nguyễn Văn Quế

Nội dung khoá học

20 chương100 bài học

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Test 5
Test 6

Test 7

Test 8

Test 9

Test 10
Test 11

Test 12

Test 13

Test 14

Test 15
Test 16

Test 17

Test 18

Test 19

Test 20
Test 21

Test 22

Test 23

Test 24

Test 25
Test 26

Test 27

Test 28

Test 29

Test 30
Test 31

Test 32

Test 33

Test 34

Test 35
Test 36

Test 37

Test 38

Test 39

Test 40
Test 41

Test 42

Test 43

Test 44

Test 45
Test 46

Test 47

Test 48

Test 49

Test 50
Test 51

Test 52

Test 53

Test 54

Test 55
Test 56

Test 57

Test 58

Test 59

Test 60
Test 61

Test 62

Test 63

Test 64

Test 65
Test 66

Test 67

Test 68

Test 69

Test 70
Test 71

Test 72

Test 73

Test 74

Test 75
Test 76

Test 77

Test 78

Test 79

Test 80
Test 81

Test 82

Test 83

Test 84

Test 85
Test 86

Test 87

Test 88

Test 89

Test 90
Test 91

Test 92

Test 93

Test 94

Test 95
Test 96

Test 97

Test 98

Test 99

Test 100

0 VNĐ

Khoá học bao gồm:

 • Week 1
 • Week 2
 • Week 3
 • Week 4
 • Week 5
 • Week 6
 • Week 7
 • Week 8
 • Week 9
 • Week 10
 • Week 11
 • Week 12
 • Week 13
 • Week 14
 • Week 15
 • Week 16
 • Week 17
 • Week 18
 • Week 19
 • Week 20

Mô tả khoá học

Bộ đề ôn luyện Tiếng Anh thi vào 10 giúp học sinh:

- Ôn luyện kiến thức Ngữ pháp và Từ vựng cả 4 năm cấp hai.

- Ôn luyện qua các dạng bài tập thường gặp.

- Nắm vững các dạng bài tập và dễ dàng đạt điểm cao.

 •  

Khoá học liên quan