Site

Khóa học Từ vựng lớp 1

Khoá học video từ vựng khối 1 gồm các bài học video về từ vựng theo chủ điểm trong chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khóa học có nhiều video bao gồm các bài học về từ vựng theo các chủ điểm, giúp học sinh nắm bắt chương trình học trên lớp tốt hơn.

Giảng viên: Nguyễn Văn Quế

Nội dung khoá học

10 chương10 bài học

Topic 1 - Grade 1 - Numbers 1-10
Topic 2 - Grade 1 - Body parts
Topic 3 - Grade 1 - Colours
Topic 4 - Grade 1 - School things
Topic 5 - Grade 1 - Toys
Topic 6 - Grade 1 - Food and drinks
Topic 7 - Grade 1 - Animals
Topic 8 - Grade 1 - Family
Topic 9 - Grade 1 - My house
Topic 10 - Grade 1 - Activities

0 VNĐ

Khoá học bao gồm:

  • Topic 1: Numbers 1-10
  • Topic 2: Body parts
  • Topic 3: Colours
  • Topic 4: School things
  • Topic 5: Toys
  • Topic 6: Food and drinks
  • Topic 7: Animals
  • Topic 8: Family
  • Topic 9: My house
  • Topic 10: Activities

Mô tả khoá học

Thông qua các bài học video, các em sẽ được củng cố và ôn luyện, mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh đã học trong chương trình Nhà trường. 

Khóa học cung cấp cho học sinh kiến thức Từ vựng tiếng Anh cơ bản khối 4, bao gồm:

- Từ vựng về các chủ đề: gia đình, nhà trường, du lịch, lễ hội,…

- Mở rộng từ vựng.

- Giúp học sinh ghi nhớ từ vựng nhanh, ghi nhớ không chỉ ký âm mà còn đánh vần và cách đọc chính xác.

- Khơi dậy ở học sinh đam mê học tiếng Anh và thúc đẩy các em không ngừng mở rộng vốn từ.

- Cung cấp vốn từ vựng thường dùng giúp học sinh tự tin vận dụng trong nói và viết.