Site

Khóa học Từ vựng lớp 2

Khoá học video từ vựng khối 4 gồm các bài học video về từ vựng theo chủ điểm trong chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khóa học có nhiều video bao gồm các bài học về từ vựng theo các chủ điểm, giúp học sinh nắm bắt chương trình học trên lớp tốt hơn.

Giảng viên: Nguyễn Văn Quế

Nội dung khoá học

10 chương10 bài học

Topic 1 - Grade 2 - Shapes
Topic 2 - Grade 2 - Numbers 11-20
Topic 3 - Grade 2 - Feelings
Topic 4 - Grade 2 - Clothes
Topic 5 - Grade 2 - Farm animals
Topic 6 - Grade 2 - Free time
Topic 7 - Grade 2 - Classroom activities
Topic 8 - Grade 2 - Means of transport
Topic 9 - Grade 2 - Places in town
Topic 10 - Grade 2 - Days of the week

0 VNĐ

Khoá học bao gồm:

  • Topic 1: Shapes
  • Topic 2: Numbers 11-20
  • Topic 3: Feelings
  • Topic 4: Clothes
  • Topic 5: Farm animals
  • Topic 6: Free time
  • Topic 7: Classroom activities
  • Topic 8: Means of transport
  • Topic 9: Places in town
  • Topic 10: Days of the week

Mô tả khoá học

Thông qua các bài học video, các em sẽ được củng cố và ôn luyện, mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh đã học trong chương trình Nhà trường. 

Khóa học cung cấp cho học sinh kiến thức Từ vựng tiếng Anh cơ bản khối 2, bao gồm:

- Từ vựng về các chủ đề thường gặp: gia đình, nhà trường, du lịch, lễ hội,…

- Mở rộng vốn từ vựng

- Giúp học sinh ghi nhớ từ vựng nhanh, ghi nhớ không chỉ ký âm mà còn đánh vần và cách đọc chính xác.

- Khơi dậy ở học sinh đam mê học tiếng Anh và thúc đẩy các em không ngừng mở rộng vốn từ.

- Cung cấp vốn từ vựng giúp học sinh tự tin vận dụng trong nói và viết.