Site

Khóa học Từ vựng lớp 4

Khoá học video từ vựng khối 4 gồm các bài học video về từ vựng theo chủ điểm trong chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khóa học có nhiều video bao gồm các bài học về từ vựng theo các chủ điểm, giúp học sinh nắm bắt chương trình học trên lớp tốt hơn.

Giảng viên: Nguyễn Văn Quế

Nội dung khoá học

15 chương15 bài học

Topic 1 - Grade 4 - Feelings
Topic 2 - Grade 4 - Outdoor activities
Topic 3 - Grade 4 - Hobbies
Topic 4 - Grade 4 - Weather
Topic 5 - Grade 4 - School subjects
Topic 6 - Grade 4 - Physical appearance
Topic 7 - Grade 7 - Days of the week
Topic 8 - Grade 4 - Clothes
Topic 9 - Grade 4 - Animals
Topic 10 - Grade 4 - Festivals
Topic 11 - Grade 4 - Places
Topic 12 - Grade 4 - Months
Topic 13 - Grade 4 - Food and Drinks
Topic 14 - Grade 4 - Jobs
Topic 15 - Grade - Daily activities

0 VNĐ

Khoá học bao gồm:

 • Topic 1: Feelings
 • Topic 2: Outdoor activities
 • Topic 3: Hobbies
 • Topic 4: Weather
 • Topic 5: School subjects
 • Topic 6: Physical appearance
 • Topic 7: Days of the week
 • Topic 8: Clothes
 • Topic 9: Animals
 • Topic 10: Festivals
 • Topic 11: Places
 • Topic 12: Months
 • Topic 13: Food and Drinks
 • Topic 14: Jobs
 • Topic 15: Daily activities

Mô tả khoá học

Thông qua các bài học video, các em sẽ được củng cố và ôn luyện, mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh đã học trong chương trình Nhà trường. 

Khóa học cung cấp cho học sinh kiến thức Từ vựng tiếng Anh cơ bản khối 4, bao gồm:

- Từ vựng về các chủ đề thường gặp: gia đình, nhà trường, du lịch, lễ hội,…

- Mở rộng từ vựng với các từ vựng thường gặp.

- Giúp học sinh ghi nhớ từ vựng nhanh, ghi nhớ không chỉ ký âm mà còn đánh vần và cách đọc từ vựng chính xác.

- Khơi dậy ở học sinh đam mê học tiếng Anh và thúc đẩy các em không ngừng mở rộng vốn từ.

- Cung cấp vốn từ vựng thường dùng giúp học sinh tự tin vận dụng trong nói và viết.