Site

Khóa học Từ vựng lớp 6

Khoá học video từ vựng khối 6 gồm các bài học video về từ vựng theo chủ điểm trong chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khóa học có 12 video bao gồm các bài học về từ vựng theo các chủ điểm, giúp học sinh nắm bắt chương trình học trên lớp tốt hơn.

Giảng viên: Nguyễn Văn Quế

Nội dung khoá học

12 chương12 bài học

Topic 1 - Grade 6 - School things
Topic 2 - Grade 6 - My house
Topic 3 - Grade 6 - My friends
Topic 4 - Greade 6 - My Neighbourhood
Topic 5 - Grade 6 - The World Around Us
Topic 6 - Grade 6 - Tet Holiday
Topic 7- Grade 6 - Television Programmes
Topic 8 - Grade 6 - Sports and Games
Topic 9 - Grade 6 - Place in a town or city
Topic 10 - Grade 6 - Appliances in the future house
Topic 11 - Grade 6 - The 3 Rs of the environment
Topic 12 - Grade 6 - Daily activities

0 VNĐ

Khoá học bao gồm:

 • Topic 1: School things
 • Topic 2: My house
 • Topic 3: My friends
 • Topic 4: My Neighbourhood
 • Topic 5: The World Around Us
 • Topic 6: Tet Holiday
 • Topic 7: Television Programmes
 • Topic 8: Sports and Games
 • Topic 9: Place in a town or city
 • Topic 10: Appliances in the future house
 • Topic 11: The 3 Rs of the environment
 • Topic 12: Daily activities

Mô tả khoá học

Thông qua các bài học video, các em sẽ được củng cố và ôn luyện, mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh đã học trong chương trình Nhà trường. 
Khóa học cung cấp cho học sinh kiến thức Từ vựng tiếng Anh cơ bản khối 6 , bao gồm:
- Từ vựng theo các chủ đề: gia đình, nhà trường, du lịch, lễ hội,…
- Mở rộng các trường từ vựng giúp học sinh gia tăng vốn từ.

- Bổ sung các từ vựng nâng cao.
- Giúp học sinh ghi nhớ từ vựng nhanh, ghi nhớ không chỉ ký âm mà còn đánh vần và cách chính xác.
- Khơi dậy ở học sinh đam mê học tiếng Anh và thúc đẩy các em không ngừng mở rộng vốn từ.
- Cung cấp vốn từ vựng thường dùng giúp học sinh tự tin vận dụng trong nói và viết.

Lịch học

14:30:00 - 16:00:00 Chủ nhật

Ngày bắt đầu học

03/01/2023

Ngày kết thúc học

30/11/2023

Thời gian học kế tiếp

14:30 CH, 08/01/2023

Khoá học liên quan