Site

Khóa học Từ vựng lớp 7

Khoá học video từ vựng khối 7 gồm các bài học video về từ vựng theo chủ điểm trong chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khóa học có 12 video bao gồm các bài học về từ vựng theo các chủ điểm, giúp học sinh nắm bắt chương trình học trên lớp tốt hơn

Nội dung khoá học

12 chương12 bài học

Topic 1 - Grade 7 - Hobbies and interests
Topic 2 - Grade 7 - Health
Topic 3- Grade 7 - Music and arts
Topic 4 - Grade 7 - Food and drink
Topic 5 - Grade 7 - Volunteering
Topic 6 - Grade 7 - School
Topic 7 - Grade 7 - Traffic
Topic 8 - Grade 7- Types of film
Topic 9 - Grade 7 - Festivals around the world
Topic 10 - Grade 7 - Energy sources
Topic 11 - Grade 7 - Travelling in the future
Topic 12 - Grade 7 - English speaking countries

0 VNĐ

Khoá học bao gồm:

 • Topic 1: Hobbies and interests
 • Topic 2: Health
 • Topic 3: Music and arts
 • Topic 4: Food and drink
 • Topic 5: Volunteering
 • Topic 6: School
 • Topic 7: Traffic
 • Topic 8: Types of film
 • Topic 9: Festivals around the world
 • Topic 10: Energy sources
 • Topic 11: Travelling in the future
 • Topic 12: English speaking countries

Mô tả khoá học

Thông qua các bài học video, các em sẽ được củng cố và ôn luyện, mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh đã học trong chương trình Nhà trường. 

Khóa học cung cấp cho học sinh kiến thức Từ vựng tiếng Anh cơ bản khối 7, bao gồm:

- Từ vựng về các chủ đề: gia đình, nhà trường, du lịch, lễ hội,…

- Mở rộng từ vựng  và cung cấp các từ vựng nâng cao.

- Giúp học sinh ghi nhớ từ vựng nhanh, ghi nhớ không chỉ ký âm mà còn đánh vần và cách đọc chính xác.

- Khơi dậy ở học sinh đam mê học tiếng Anh và thúc đẩy các em không ngừng mở rộng vốn từ.

- Cung cấp vốn từ vựng thường dùng giúp học sinh tự tin vận dụng trong nói và viết.

Khoá học liên quan