Site

Khóa học Từ vựng lớp 8

Khoá học video từ vựng khối 8 gồm các bài học video về từ vựng theo chủ điểm trong chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khóa học có 12 video bao gồm các bài học về từ vựng theo các chủ điểm, giúp học sinh nắm bắt chương trình học trên lớp tốt hơn.

Giảng viên: Nguyễn Văn Quế

Nội dung khoá học

12 chương12 bài học

Topic 1 - Grade 8 - Life in the countryside
Topic 2 - Grade 8 - Leisure activities
Topic 3 - Grade 8 - Peoples in Vietnam
Topic 4 - Grade 8 - Our customs and traditions
Topic 5 - Grade 8 - Festivals in Vietnam
Topic 6 - Grade 8 - Folk tales
Topic 7 - Grade 8 - Pollution
Topic 8 - Grade 8 - English Speaking Countries
Topic 9 - Grade 8 - Natural disasters
Topic 10 - Grade 8 - Communication
Topic 11 - Grade 8 - Science and Technology
Topic 12 - Grade 8 - Life on the other planets

0 VNĐ

Khoá học bao gồm:

 • Topic 1: Life in the countryside
 • Topic 2: Leisure activities
 • Topic 3: Peoples in Vietnam
 • Topic 4: Our customs and traditions
 • Topic 5: Festivals in Vietnam
 • Topic 6: Folk tales
 • Topic 7: Pollution
 • Topic 8: English Speaking Countries
 • Topic 9: Natural Disasters
 • Topic 10: Communication
 • Topic 11: Science and Technology
 • Topic 12: Life on the other planets

Mô tả khoá học

Thông qua các bài học video, các em sẽ được củng cố và ôn luyện, mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh đã học trong chương trình Nhà trường. 
Khóa học cung cấp cho học sinh kiến thức Từ vựng tiếng Anh cơ bản khối 8, bao gồm:
- Từ vựng theo các chủ đề: gia đình, nhà trường, du lịch, lễ hội,…
- Mở rộng các trường từ vựng giúp học sinh gia tăng vốn từ.
- Giúp học sinh ghi nhớ từ vựng nhanh, ghi nhớ không chỉ ký âm mà còn đánh vần và cách chính xác.
- Khơi dậy ở học sinh đam mê học tiếng Anh và thúc đẩy các em không ngừng mở rộng vốn từ.
- Cung cấp vốn từ vựng thường dùng giúp học sinh tự tin vận dụng trong nói và viết.

Khoá học liên quan