Site

Khóa học Từ vựng lớp 9

Khoá học video từ vựng khối 9 gồm các bài học video về từ vựng theo chủ điểm trong chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khóa học có 12 video bao gồm các bài học về từ vựng theo các chủ điểm, giúp học sinh nắm bắt chương trình học trên lớp tốt hơn.

Giảng viên: Nguyễn Văn Quế

Nội dung khoá học

12 chương12 bài học

Topic 1 - Grade 9 - Local environment
Topic 2 - Grade 9 - City Life
Topic 3 - Grade 9 - Teen stress and pressure
Topic 4 - Grade 9 - Life in the past
Topic 5 - Grade 9 - Wonders of Vietnam
Topic 6 - Grade 9 - Viet Nam: Then and Now
Topic 7 - Grade 9 - Recipes and Eating Habits
Topic 8 - Grade 9 - Tourism
Topic 9 - Grade 9 - English in the world
Topic 10 - Grade 9 - Space travel
Topic 11 - Grade 9 - Changing roles in society
Topic 12 - Grade 9 - My future career

0 VNĐ

Khoá học bao gồm:

 • Topic 1: Local environment
 • Topic 2: City Life
 • Topic 3: Teen stress and pressure
 • Topic 4: Life in the past
 • Topic 5: Wonders of Vietnam
 • Topic 6: Viet Nam: Then and Now
 • Topic 7: Recipes and Eating Habits
 • Topic 8: Tourism
 • Topic 9: English in the world
 • Topic 10: Space travel
 • Topic 11: Changing roles in society
 • Topic 12: My future career

Mô tả khoá học

Thông qua các bài học video, các em sẽ được củng cố và ôn luyện, mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh đã học trong chương trình Nhà trường. 
Khóa học cung cấp cho học sinh kiến thức Từ vựng tiếng Anh cơ bản khối 9 , bao gồm:
- Từ vựng theo các chủ đề: gia đình, nhà trường, du lịch, lễ hội,…
- Mở rộng các trường từ vựng giúp học sinh gia tăng vốn từ.

- Bổ sung các từ vựng nâng cao.
- Giúp học sinh ghi nhớ từ vựng nhanh, ghi nhớ không chỉ ký âm mà còn đánh vần và cách chính xác.
- Khơi dậy ở học sinh đam mê học tiếng Anh và thúc đẩy các em không ngừng mở rộng vốn từ.
- Cung cấp vốn từ vựng thường dùng giúp học sinh tự tin vận dụng trong nói và viết.
 

Khoá học liên quan