Site

Khóa học video theo bài học lớp 8

Khoá học video full lesson khối 8 bao gồm các bài học video theo các chủ điểm trong chương trình của Bộ Giáo dục. Các bài học video này đề cập đến đầy đủ các phần trong bài học, từ từ vựng, ngữ pháp cho đến luyện tập các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Các video bài học với thời lượng dài giúp các em học sinh nắm bắt và ghi nhớ các nội dung trong bài học tốt hơn.

Giảng viên: Nguyễn Văn Quế

Nội dung khoá học

5 chương5 bài học

Topic 1 - Grade 8 - Leisure Activities
Topic 2 - Grade 8 - Life in the countryside
Topic 3 - Grade 8 - Pollution
Topic 4 - Grade 8 - English Speaking Countries
Topic 5 - Grade 8 - Natural disasters

0 VNĐ

Khoá học bao gồm:

  • Topic 1: Leisure Activities
  • Topic 2: Life in the countryside
  • Topic 3: Pollution
  • Topic 4: English Speaking Countries
  • Topic 5: Natural disasters

Mô tả khoá học

Thông qua các bài học video, các em sẽ được củng cố và ôn luyện các nội dung bài học trên lớp một cách hoàn thiện.

- Nắm bắt các từ vựng và mẫu câu, ngữ pháp cần học trong bài.

- Ghi nhớ cách phát âm và mẫu vần để phát âm và nói tốt hơn.

- Nắm vững cách vận dụng ngữ pháp vào các bài tập luyện tập.

- Nâng cao điểm số, phát triển vốn từ vựng và rèn luyện các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.