Site

Ôn luyện Cambridge Starters

Starter là phần thứ nhất trong bộ ba các bài kiểm tra của chương trình 'Cambridge English: Young Learners' (YLE) dành cho trẻ em. Các bài kiểm tra 'Cambridge English: Young Learners' giới thiệu đến các em những bài nói và viết tiếng Anh hàng ngày và là một cách tuyệt vời để các em tự tin và cải thiện khả năng tiếng Anh của mình.Các bài kiểm tra được viết xung quanh những chủ đề quen thuộc và tập trung vào các kỹ năng cần thiết để giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh thông qua nghe, nói, đọc và viết.

Nội dung khoá học

5 chương42 bài học

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Test 5

Test 6

Test 7

Test 8

Test 9

Test 10
Test 11

Test 12

Test 13

Test 14

Test 15

Test 16

Test 17

Test 18

Test 19

Test 20
Test 21

Test 22

Test 23

Test 24

Test 25

Test 26

Test 27

Test 28

Test 29

Test 30
Test 31

Test 32

Test 33

Test 34

Test 35

Test 36

Test 37

Test 38

Test 39

Test 40
Test 41

Test 42

0 VNĐ

Khoá học bao gồm:

  • Ôn luyện tuần 1
  • Ôn luyện tuần 2
  • Ôn luyện tuần 3
  • Ôn luyện tuần 4
  • Ôn luyện tuần 5

Mô tả khoá học

Thông qua các đề thi Starters mô phỏng và đề thi thật của các kỳ thi, khóa ôn luyện đề Starter giúp học sinh:
- Hiểu những bài viết tiếng Anh đơn giản
- Giao tiếp đơn giản trong những tình huống quen thuộc
- Hiểu và sử dụng các cụm từ, các lối diễn đạt cơ bản dễ dàng.
- Tương tác với những người nói tiếng anh khi họ nói chậm và dễ dàng.
- Bài kiểm tra còn giúp giáo dục trẻ em khi sử dụng những tình huống thực tế hằng ngày để chuyển tải những điều đã học vào trong cuộc sống.